โรงพยาบาลเจ้าพระยา ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา "การรักษามะเร็งเต้านมแบบมุ่งเป้า"

โรงพยาบาลเจ้าพระยาขอเรียนเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ในหัวข้อ “การรักษามะเร็งเต้านมแบบมุ่งเป้า” โดย ศ.ดร.นพ.พรชัย โอเจริญรัตน์ ศัลยแพทย์มะเร็งเต้านม วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 – 12.30 น. ณ หอประชุม พลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 โรงพยาบาลเจ้าพระยา สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ Call Center โทร.02-433-5666, 02-433-8222